TÁJÉKOZTATÓ

Az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő adókat érintő 2021. évtől hatályos változásokról olvashatnak a bővítményben.

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő adókat érintő 2021. évtől hatályos változásokról
1. Gépjárműadót érintő változások

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A 2021. évi első félévi gépjárműadó részletet március 15-e helyett április 15-ig lehet befizetni.

A NAV tájékoztatása szerint az év elején minden érintettnek határozatot fognak küldeni a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak majd értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig kell majd befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyek intézése (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is Kőszeg Város Önkormányzat Adóhatósága feladat- és hatáskörébe tartozik.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni (Kőszeg Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla 11747051-15420909-08970000).

Az önkormányzati adóhatóság által 2020. december 31-ig megállapított gépjárműadó mentességek, kedvezmények átadásra kerültek a NAV számára.

2021. január 1-jét követően a mentességekről vagy adókedvezményekről információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők. (https://www.nav.gov.hu)

Az újabb mentesség, kedvezmény igényléshez szükséges GJADO jelű adatlap elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK):
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken található meg.

Az adatlapot papíron is be lehet benyújtani az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV Adó- és Vámigazgatóságához (NAV 9700 Szombathely, Pf.:85.). Üres nyomtatvány az ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

NAV kőszegi ügyfélszolgálata: Kormányablak Kőszeg, Jurisics tér 6.
Ügyfélfogadási idő (NAV honlapján időpont foglalás szükséges!):
kedd 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00


2. Idegenforgalmi adót érintő jogszabályok

A Kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót a szállóvendégektől beszedniük, és az önkormányzati adóhatóságnak befizetniük. Az intézkedések meghosszabbításával a cél továbbra is a szektor terheinek könnyítése a járványhelyzet idején.

A Magyar Közlöny 294. számában megjelent 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet két, ágazati szereplőket érintő döntést is tartalmaz. 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szálláshely-szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a szállásadónak be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.


3. Iparűzési adót érintő változások

I. Adóbevallás

2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) - 2015-től 2021-ig terjedő időszakra vonatkozó - bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. (15HIPA-21HIPA)
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatóságnál kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Ezért a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban érhetők el.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni (Kőszeg Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlája 11747051-15420909-03540000).

II. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát (2 %-os adómérték esetén) kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. Amennyiben a vállalkozó nem kíván élni a 2021.évi I.félévi előlegrészlet mérséklés lehetőségével, az állam által biztosított kedvezményét nem veszti el, 2021.évi adóelőlegét 1 %-os mértékkel állapíthatja meg és a 2021.évi II.félévi előlegrészlet bevallásnál tudja a kedvezményt érvényesíteni.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg mérséklés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021 januárjától - a bevallásokkal egyezően - kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A helyi iparűzési adó esetében is KATA adózási módot választóknak nem kell nyilatkozatot tenniük, adóelőlegeik automatikusan csökkennek.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 1 százalék. A fenti adózói körbe nem tartozók esetében Kőszegen 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 2,0 százalék.
Részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak a vállalkozók.

A kis- és középvállalkozások adójának csökkentése Kőszegen több mint 700 vállalkozót érinthet és mintegy 60 millió Ft iparűzési adót hagy a vállalkozásoknál.

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával, és többségében csökkentett mértékű adófizetéseikkel is hozzájárulnak Kőszeg Város fejlődéséhez.

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

Kőszeg, 2021. január

Kőszeg Város Önkormányzat Adóhatósága
E-mail: hatosag@koszeg.hu
Telefon: 94/562 540 és 94/562 541