KÖZLEMÉNY - A Szombathelyi Erdészeti Zrt. útfejlesztési tervéről

Amint az a médiában is megjelent, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. (Erdészet) a Kőszeg-Kőszegszerdahely közötti 8719.sz. főútról nyíló erdészeti feltáró út létesítését tervezi Kőszeg és Kőszegdoroszló közigazgatási határán.

KÖZLEMÉNY

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. útfejlesztési tervéről

Amint az a médiában is megjelent, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. (Erdészet) a Kőszeg-Kőszegszerdahely közötti 8719.sz. főútról nyíló erdészeti feltáró út létesítését tervezi Kőszeg és Kőszegdoroszló közigazgatási határán. A tervezett útépítés kapcsán az Erdészet tulajdonosi hozzájárulást kért Kőszeg Város Önkormányzatától az önkormányzat tulajdonát képező 0200/2, 0201/16 és 0201/88 helyrajzi számú önkormányzati utak használata és az Erdészet által történő fejlesztése kapcsán. Az Erdészet által készíttetett előzetes vizsgálati dokumentáció nyilvánosan hozzáférhető a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezet- és Természetvédelmi és Osztályának internetes oldalán
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/…/koz…/kerelem-es-mellekletei).

Fontos leszögezni, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg útállapotainak és a lakosság nyugalmának védelme érdekében évek óta foglalkozik az Erdészet által kitermelt fa elszállításának problémájával. 2017-ben a kőszegi utak állapotának védelme érdekében Huber László akkori polgármester minden városi önkormányzati belterületi út vonatkozásában kezdeményezte a 20 t súlykorlátozás bevezetését, és azóta az Erdészet 20 tonnát meghaladó súlyú járműveinek szállítási útvonala más településeken halad át, elkerüli városunkat.

Az Erdészet által készített vizsgálati dokumentáció kísérletet tesz egy olyan szállítási útvonal kijelölésére, amely elkerüli a települések belterületi útjait, és többségében az Erdészet által kezelt területeken halad. A javasolt útvonal kialakítása nem ellentétes a Kőszeg város rendezési tervében foglalt szabályozással, ugyanakkor nem kívánt hatással lehet a Kőszeghez tartozó üdülőterület telkeinek erdészeti területhez közel eső határán, és a szomszédos Kőszegdoroszló település rendezési tervileg szabályozatlan területén fekvő ingatlanokra. Önkormányzatunknál jelenleg is zajlik a bemutatott fejlesztési szándék Kőszegre gyakorolt hatásának vizsgálata, mellyel összefüggésben megfogalmaztuk felvetéseinket, kérdéseinket az Erdészet felé.

Fontos feladatunknak tekintem, hogy a lakosság részéről is minél szélesebb körben összegyűjtsük és rendszerezzük a felmerülő kérdéseket, és ezekre megfelelő választ, megoldást kérjünk az Erdészettől, illetve az engedélyezési eljárásban állást foglaló hatóságoktól, szakmai szervektől (Őrségi Nemzeti Park, Magyar Közút). Kérjük ezért a lakosságot, hogy meglátásaikat, észrevételeiket küldjék el Önkormányzatunkhoz
a varosf@koszeg.hu email címre,
hogy összesíthessük és képviselhessük őket a projekt kezdeményezője és a szakmailag illetékes szervezetek felé.
Mivel a város és térsége számára kiemelt jelentőségű ügyről van szó, fontosnak tartom, hogy az elvárható tisztelet hangján, kölcsönös jószándékot feltételező, megoldásorientált egyeztetéseket folytassunk, melyek során Kőszeg város érdekeit határozottan kívánom képviselni.

Tisztelettel

Básthy Béla s.k.
polgármester

Kőszeg 2020. 05. 14.