Hirdetmény - Rendezési terv

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 32 §.-ban meghatározottak alapján a Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014.(X.3.) önkormányzati rendeletének módosítását tervezi.

Letöltések
A 10. számú módosítással kapcsolatban kerül sor a Partnerek előzetes tájékoztatására.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 02-án megtartott ülésén a következő határozatot hozta

62/2020. (VII. 2.) képviselő-testületi határozat:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi pontoknak megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 36. §-ának megfelelő teljes eljárás során készíttesse elő a településrendezési eszközök 10. számú módosítását, valamint az előzetes tájékoztatási szakasz megindításához szükséges dokumentációt és a kidolgozott terveket elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés alapján, a 29/A. § (1) és (3) bekezdés szerint, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város településendezési eszközeinek módosítása során a rendezés alá vont területeinek listáját és a rendezés céljának leírását Kőszeg Város honlapján a csatolt mellékletben megtekinthetik.

A településrendezési eszközök

10. számú módosításának megismerése céljából az előzetesen elfogadott, rendezés alá vont területekkel kapcsolatban 2020. december 01-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:

– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért, kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2020. november 09.

Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve:


Tisztelettel:


Básthy Béla s. k.
polgármester