HIRDETMÉNY

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lefolytatása Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése szerint a www.koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

Letöltések

HIRDETMÉNYKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lefolytatása

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5.§ (4) bekezdése szerint a www.koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2017. decemberében megalkotta Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet elfogadása óta eltelt időszakban lehetősége volt a lakosságnak az önkormányzat honlapján a Rendelettel kapcsolatosan észrevételeket tenni. A beérkezett vélemények és a Rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tartjuk annak kisebb módosítását, egyes előírások pontosítását, valamint az időközben megváltozott országos jogszabályokhoz történő igazítását.

A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (6) bekezdés d.) pontja és Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1) számú rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezete a mellékelt csatolmányban érhető el.

A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatban 2020. június 12-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek: elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért, kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2020. május 27.

Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve


Üdvözlettel:


Básthy Béla polgármester