Ebösszeírás

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben ebösszeírást végez! Az ebösszeírás 2021. április 30-ig tart. A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kőszeg Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. április 30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Linkajánló
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben ebösszeírást végez!
Az ebösszeírás 2021. április 30-ig tart.
A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Kőszeg Város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. április 30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Az ebösszeíró adatlap letölthető a www.koszeg.hu oldalról (ebösszeírás – adatlap). A kitöltött adatlapokat az alábbi módok valamelyikén lehet benyújtani:
- papír alapon postai úton beküldve vagy a hivatali épület kapuján lévő postaládába bedobva,
- elektronikus úton e-papír alkalmazáson keresztül ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően, vagy Önkormányzati Hivatali Portálon, vagy e-mailben a szigethyjudit@koszeg.hu címre.
Az ebösszeírásra felhívás és a beküldés módja bővebben olvasható:
https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/content.php?id=13259
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege 30.000,- Ft.
Dr. Zalán Gábor
jegyző

letölthető adatlap:
https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri/osztalyok/osztaly.php?id=2